To licencjonowane Biuro, działające w oparciu o wydane przez Ministra Finansów certyfikat
księgowy nr 22627/2001 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Aby zabezpieczyć naszych Podatników i siebie – nasza działalność jest objęta ubezpieczeniem
od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 15000 euro, odnawianym corocznie, z którego
do tej pory nie korzystaliśmy.


Biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi dla podmiotów gospodarczych w zakresie
księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy spółki prawa
handlowego, spółki cywilne, jednoosobowe działalności gospodarcze, a także stowarzyszenia,
fundacje, związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Polityką firmy jest umiejętność dopasowania oferowanych przez nas usług do zmieniających
się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ponoszeniu odpowiedzialności za sprawy Klienta.